Sme váš partner v poskytovaní technickej starostlivosti a IT podpory

  • technická starostlivosť o IT infraštruktúru
  • zabezpečenie citlivých dát v prevádzke a na úložiskách
  • riešenie problémov s dátami a s ich spracovaním
  • konzultačné a implementačné činnosti v oblasti IT
  • vedenie jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
  • ekonomické a daňové poradenstvo